Tietosuoja / GDPR

Tähän on kerätty tietoja 25. toukokuuta 2018 voimaan tulleesta EU:n tietosuoja-asetuksesta (GDPR,
General Data Protection Regulation). Tietosuoja-asetus pitää sisällään velvoitteita henkilötietoja
käsitteleville yrityksille.

Lyhyesti EU:n tietosuoja-asetuksesta

Tietosuoja-asetus pitää sisällään uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita.
Olennaista uudessa tietosuoja-asetuksessa on riskiperusteinen lähestymistapa sekä rekisterinpitäjän
osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjältä vaaditaan erityistä huolellisuutta käsiteltäessä arkaluontoisia
tietoja. Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se toimii asetuksen mukaisesti.

Lisätietoja tietosuoja-asetuksesta löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston sivustolta: EU:n
tietosuojauudistus.

Keiteleen Tilipalvelu Oy:n sopimusmuutokset 2018

Keiteleen Tilipalvelu Oy päivittää asiakkaidensa olemassa olevat toimeksiantosopimukset
vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta. Samalla päivitämme yleiset sopimusehtomme. Vuodesta 2004
käytössä olleita tilitoimistoehtoja (KL2004) on muutettu, ja uusissa koko tilitoimistoalan laajasti
käyttämissä yleisissä sopimusehdoissa (TAL2018) on huomioitu monia tilitoimistopalveluiden
kehittymiseen ja muuttumiseen liittyviä seikkoja. Samalla on parannettu sopimusehtojen
luettavuutta ja ymmärrettävyyttä.

Olemme huomioineet uusissa ehdoissa myös EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset niin, että
laadimme kaikille asiakkaillemme erillisen tietosuojasopimuksen. Lisäksi uusissa ehdoissa on
huomioitu sähköisten palveluiden ja sähköisten viranomaisilmoitusten asettamat vaatimukset sekä
määritelty tietotekniikan kehittymisen johdosta sopijapuolten sopimusvastuut aiempaa tarkemmin.

Keiteleen Tilipalvelu Oy henkilötietojen käsittelijänä

Tietoturva tilitoimistossa varmistetaan sekä teknisin että organisatorisin toimenpitein.
Henkilötietojen käsittely toteutetaan asianmukaisesti ja tietoturvallisesti. Henkilötietojen käsittelyä
ja tietoturvaa on kuvattu liitteissä A-1 ja B-1